top of page

Náměstí 

Benešově

Studie revitalizace Masarykova náměstí se základním konceptem vytvořit na náměstí a v jeho okolí zázemí pro místní obyvatele a zvýšení atraktivity centra nejen pro Benešovany.

Participační plánování s obyvateli a aktéry

a zpracování plánu revitalizace pro část sídliště Černý most v rámci IPR Praha.

Strategické plánování pro místní komunitu a realizace dílčích opatření ve veřejném prostoru.

Facilitace setkání s živnostníky a spolupráce při strategickém plánování oživení maloobchodu v centru města Liberec

Druhé místo v architektonické soutěži na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu se základním konceptem otevřít areál pro občanské funkce a zvýšení atraktivity centra pro obyvatele města.

Příprava a facilitace setkání s živnostníky a veřejností při projednání studie vzešlé z vítězného architektonického návrhu Masarykova náměstí v Zábřehu.

Zpracování manuálu označování provozoven, umísťování předzahrádek a celkové redukce vizuálního smogu v ulici Kollárova v Plzni.

Ocenění v urbanistické soutěži na revitalizaci nábřeží řeky Moravy v Uherském hradišti se základním konceptem rehabilitace vztahu města a říční krajiny pomocí akupunkturních zásahů podél řeky i uvnitř města.

bottom of page