top of page

Design manuál Kollárka

Rok 2019

Design manuál ke stažení

Principy a pravidla pro řešení označování provozoven a dalších prvků ve veřejném prostoru pro ulici Kollárova byly zpracovány v přehledném design manuálu. Dokument zahrnuje podrobnou analýzu stávajícího stavu, návrh pravidel pro označování provozoven, umístění barevnost a velikost výstrčí a výkladců a příklady dobré praxe. Byl zpracován primárně pro místní komunitu, nicméně se jej podařilo nechat schválit Radou města Plzně a tím se stal oficiálním dokumentem města.

Dokument stanovuje principy a pravidla pro řešení veřejného prostoru celé ulice, včetně prvků na objektech, které se do něho promítají. Týká se především vzhledu a označení provozoven a restauračních předzahrádek. Příslušné orgány města uplatňují jeho dodržování ve svých stanoviscích, případně doporučují a konzultují řešení tam, kde návrhy nepodléhají povolením.

"Design Manuál Kollárka řeší základní prvky určující vzhled ulice, jakými jsou vývěsní štíty, reklamní plochy, restaurační předzahrádky. Cílem je shrnout principy a pravidla pro vytvoření vizuálně i uživatelsky atraktivní ulice, jež je součástí širšího centra města. Příručka vznikla jako návod s příklady dobré praxe pro jednotlivé živnostníky či majitele nemovitostí při řešení úprav parterů domů, výkladců či reklamních sdělení,“  technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Specifikem Kollárovy ulice je to, že v celé její délce převažují kancelářské a servisní služby, které mají zpravidla méně aktivní parter. Analýza také potvrdila vyšší zastoupení barů, hospod a kulturních zařízení. V dané lokalitě je také větší množství provozoven zaměřených na prodej výpočetní techniky, řemeslných a stavebních technologií a také poměrně vysoké procento rizikových provozů – heren a zastaváren. Zajímavostí je i větší množství obchodů s dárkovým zbožím, což může korespondovat s vnímaným charakterem ulice jako místní kulturně-zábavné lokality.

bottom of page