top of page

Masarykovo náměstí v Benešově

Architektonický návrh na revitalizaci Masarykova náměstí v Benešově

Rok 2018

Autor: Kateřina Frejlachová, Martin Špičák, Michal Říha

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/namesti-mesta-benesov

Benešovské náměstí je centrem (dění) města, demokratický prostor - exkluzivní, velkorysý, reprezentativní, ale zároveň inkluzivní - přístupný, sdílený, patřící všem. Pokrývá spektrum různých potřeb od výjimečných událostí po civilní, každodenní aktivity. Scelujeme figuru náměstí, aby bylo přehledné, flexibilní. Otevíráme průhledy, aby vynikly cenné budovy, důležité pro identitu prostoru i obyvatel města. Tato ohniska doplňujeme kompozicí “šperků”, generujících nové funkce a vazby, uvozujících prostory. Výsledkem je náměstí s diverzitou atmosfér a aktivit, které fungují ve vzájemném vztahu jako jeden celek. 

 

Historické náměstí se prolíná s modernistickou vrstvou města, reflektujeme její přirozenou velkorysost. Snažíme se pocitově scelit obě části náměstí a zjednodušit jeho figuru kompaktním vydlážděním, které tvoří podlahu náměstí - obývacího pokoje města. Celý prostor je tak přehledný, flexibilní.

bottom of page