top of page

Participace projektu revitalizace náměstí Osvobození v Zábřehu

Setkání s živnostníky a veřejností za účelem projednání vítězného návrhu architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Osvobození

Rok 2019

Účastníci: František John, starosta; Radek Novotný, autor návrhu a vizualizace návrhu; Kateřina Krejčí, odbor rozvoje a územního plánování; Milan Brlík, Martin Špičák, David Hájek; cca. 120 obyvatel Zábřehu; fotografie - město Zábřeh,

 

Během dubna a května proběhla dvě setkání s živnostníky z náměstí Osvobození a s obyvateli města Zábřeh. Díky celkové kvalitě návrhu, dlouhodobé komunikaci starosty města a přípravného týmu a díky těmto dvěma setkáním se v červnu podařilo revitalizaci náměstí schválit zastupitelstvem. Následná projektová příprava by tak už měla probíhat bez problémů. 

 

Při setkání se živnostníky se nejvíce řešilo, jak ovlivní rekonstrukce náměstí dopravní režim, parkování a zásobování prodejen, jak se rekonstrukce odrazí na množství zákazníků. Důležitým tématem také byla etapizace rekonstrukce, aby co nejméně ovlivnila provoz na náměstí.

 

Cílem setkání s veřejností bylo v první části představit obyvatelům upravený návrh náměstí Osvobození se zapracovanými podněty občanů a města. V druhé části poté zástupci města vedli diskuzi s občany a sbírali další návrhy na úpravy návrhu tak, aby lépe vyhovoval občanům města i jeho návštěvníkům. Jádrem diskuze se stal dopravní režim, od automobilové dopravy přes pěší vazby a bezpečnost až po zásobování obchodů. Dalším důležitým tématem byla zeleň a vodní režim, ekonomické zdraví provozoven, nabídka služeb a jejich vztah k parkovacímu režimu.

bottom of page