top of page

Kollárka jinak!

Strategické plánování pro místní komunitu ulice Kollárova v Plzni.

Rok realizace 2016-2017

Skupina aktivních místních obyvatel se v roce 2016 rozhodla, že zlepší stav ulice, ve které žijí. Placemakers cz zde pomohli s participačním plánováním, s propagací v médiích a komunikací s městskými aktéry. Také bylo navrženo několik konkrétních opatření zlepšujících život v této specifické plzeňské ulici. 

V rámci festivalu TUTO město (Pěstuj prostor z.s.) zde bylo jako iniciační zásah realizováno dřevěné náměstíčko. Aktivity i cíle iniciativy tak snáze pronikly mezi většinu obyvatel a uživatelů ulice. V návaznosti na realizaci dřevěné platformy zde proběhla zahajovací akce spojená se zahájením výstavy o ulici, hudební produkcí a s občerstvením, které zajistila blízká restaurace U Závozníka. Na akci dorazilo cca 30 místních, lokální politici, radní a dobrovolníci, kteří se podíleli na stavbě. Primárním cílem bylo oslovení místních, zapojení a posílení jejich vztahu k místu i k aktivitám vedoucím ke zkvalitnění ulice a většímu zájmu města o danou lokalitu. V listopadu bylo uspořádáno setkání podnikatelů a místních obyvatel, kde byl založen spolek “Kollárka jinak!”, díky kterému by měla mít komunita silnější hlas a váhu. Ustanovující schůze založeného spolku o 6 místních členech proběhla 12.11.2017 v hostinci U Závozníka. V rámci aktivit spolku Kollárka jinak! vznikla také stejnojmenná facebooková stránka, kde jsou sdíleny komunitní informace a která čítá přes 170 sledujících.

Vize rozvoje Kollárovy ulice
Představa o rozvoji celkového charakteru ulice Kollárova je rozdělena na krátkodobé a dlouhodobé “tvrdé” nebo podmíněné měkké zásahy. Zejména jde o podporu existujících hodnot, na kterých se místní zúčastnění aktéři shodli a na kterých by měla být značka ulice dále rozvíjena. Zásadním mottem tohoto uvažování je skutečnost, že Kollárova ulice je v kontextu celého města významným kulturním prostorem, který je domovem řady různorodých podniků a každý návštěvník ulice si tu tzv. přijde na své. Tato diverzita nesmí být oslabována vytěsňováním některých druhů kulturních aktivit a podniků, naopak krátkodobé a dlouhodobé nástroje či zásahy by měly kulturní charakter Kollárovy ulice nenásilně podpořit a rozvíjet. Současně je Kollárova ulice domovem, rezidenční lokalitou a obchodní třídou v dosahu městského centra.

 

 

Realizovaná opatření

  • propojení místních podnikatelů a obyvatel skrze formální vztah (zapsaný spolek)

  • vytvoření sdílených venkovních míst pro expanzi podniků a kulturních aktivit do veřejného prostoru, (realizace náměstíčka, plán předzahrádek)

  • podpora dalších forem oživení a zkvalitnění veřejného prostoru jako jsou umělecké intervence (spolupráce s developerem Trigema a.s., studentská soutěž na zkrášlení přilehlé fasády novostavby)

  • design manuál - pravidla kultivace venkovní reklamy a označení provozoven (schváleno Radou města Plzeň)

  • ozelenění ulice výsadbou stromořadí (vysazen první strom)

  • Navázání aktivní spolupráce spolku s městem a zajištění financování.

bottom of page