top of page

Městské lázně Neratovice

Organizace architektonické soutěže

Rok 2022

https://www.cka.cz/souteze/databaze/rekonstrukce-plaveckeho-bazenu-mestske-lazne-neratovice

V roce 2022 jsme zorganizovali jednofázovou otevřenou projektovou architektonickou soutěž. Do poroty jsme zapojili renomované architekty, Spolupracovali jsme s právní kanceláří HAVEL & PARTNERS, která pro nás připravila návrh smlouvy pro JŘBÚ. Soutěž získala regulérnost ČKA. 

 

Plavecký bazén se nachází na důležitém místě v centru města s průčelím

a vchodem situovaným do náměstí Republiky. Je jedním z nejdůležitějších

objektů občanské vybavenosti v Neratovicích. Objekt plaveckého bazénu byl

vybudován v letech 1976 - 1979 a prošel celkovou rekonstrukcí v roce 1996.

V současné době přestává vyhovovat potřebám města z hlediska technického

vybavení, z důvodu zvyšujících se nákladů na provoz a údržbu a také častěji

opakujících se nezbytných oprav.

Z jakého přistupujeme k rekonstrukci? V Neratovicích není vhodný

pozemek pro výstavbu nového bazénu. Na koupališti není dostatek místa

a pozemek je obtížně přístupný. Je vhodné využít výhodné polohy umístění

bazénu v centru města na náměstí. Rekonstrukce umožní kratší přerušení

provozu plaveckého bazénu než v případě novostavby a v tomto případě bude

také méně zatěžující z hlediska dopadů na životní prostředí. V Neratovicích

nemáme historické centrum ani stavební bloky z konce 19. století. Všechny

objekty vybavenosti byly postaveny v období 60. a 70. let 20. století během

intenzivního růstu Neratovic spojeného s rozvojem chemického průmyslu. Toto

období je přitom spojené s poměrně vysokou architektonickou kvalitou výstavby.

V rámci připravované rekonstrukce sousedního kulturního domu z roku

1972 pozorujeme mimo jiné také poměrně vysokou technickou kvalitu stavby.

Na budově plaveckého bazénu vidíme dožilé technické a technologické vybavení,

řadu nekvalitních a laciných materiálů a dalších “nánosů” vzniklých během

rekonstrukce v 90. letech, nicméně i řadu hodnotných prvků původní architektury

a především dostatečně univerzální nosný železobetonový skelet, který

nevykazuje známky výrazné degradace. V objektu se tak nachází stovky metrů čtverečních

nevyužitých (avšak vytápěných) ploch.

bottom of page