top of page

Retailink Liberec

Setkání Společně pro život a podnikání v srdci Liberce a komunikační strategie projektu Retailink

Rok 2018

Placemakers cz pomohli zorganizovat a zfacilitovat závěrečné setkání maloobchodníků a zástupců města Liberec v rámci projektu Retailink pod názvem Společně pro život a podnikání v srdci Liberce. Součaně byl na základě výstupů ze setkání zpracován podrobný koncept dalších kroků a komunikační strategie tohoto projektu. Projekt RetaiLink je součástí evropského programu URBACT a je financován z Evropského rozvojového fondu pro regiony a také jednotlivými evropskými státy. Cílem programu je umožnit výměnu zkušeností mezi jednotlivými evropskými městy pro řešení problémů, která společně trápí většinu evropských měst. Liberec a další podobná města se potýkají s odlivem života z center. Poloprázdné ulice, zabedněné výkladní skříně obchodů, málo udržovaný nebo nekvalitní veřejný prostor sociálně patologické chování. Maloobchodníci, kteří v jinak fungujících ekonomikách do center měst přivádějí život, postupně odcházejí a zavírají své provozovny. Důvody, proč se centra měst vyprazdňují, mají ve většině měst společné jmenovatele. Velká obchodní centra nasávají zákazníky a s nimi i městský život z ulic do svých nablýskaných komplexů budov. 

 

Cílem workshopu bylo diskutovat s účastníky nad konkrétními příklady dobré praxe a nalézt shodu nad společným postupem řešení největších problémů, kterým dnes maloobchodníci a centrum města čelí. Byly představeny hlavní úskalí maloobchodu v centru Liberce, které vyplynuly z analýzy zpracované v rámci programu RetaiLink, ale také soubor řešení v podobě návrhu tzv. akčního plánu. Na akci dorazilo 17 maloobchodníků z centra města Liberce. Celé odpoledne se vedla věcná a konstruktivní debata, která prokázala, že liberečtí maloobchodníci jsou dobře znalí problémů svého podnikání i svého okolí. Pozitivním překvapením pak byl velmi aktivní přístup jednotlivých podnikatelů, vůle k řešení problémů a téměř naprostá shoda nad tím, které problémy by se měly začít řešit jako první.

Mezi některá společně navržená a projednaná opatření patří návrh na založení asociace maloobchodníků, styčná osoba pro komunikaci s městem, vytvoření informačního systému pro  lepší předávání informací mezi aktéry, vytvoření pozice správce / manažera centra Liberce, budování značky centra - eventy a dobře zvolenou komunikací k veřejnosti, pobídkový program, refill - dočasné využívání prázdných prostorů, desgin manuál pro centrum nebo optimalizace dopravního režimu.

bottom of page