top of page

placemakers cz je kolektiv architektů

a urbanistů nabízející služby

v oblasti plánování a rozvoje měst a obcí

Konzultace a metodická podpora

Podpoříme vás ve všech fázích a stupních projektů, strategií a politik. Náš multioborový tým spolupracuje s dalšími odborníky a umí hledat odpovědi na širokou škálu témat, se kterými se současná města a jejich obyvatelé potýkají.

Zpracování strategií a koncepcí

Na počátku může být snaha o vylepšení místa nebo potřeba efektivně investovat. Kvalitní urbánní strategie poskytne konkrétní návod, co, kdy, jak a proč rozvíjet. Ať už jde o celou obec, městskou čtvrť, park nebo ulici.

Příprava zadání

Dle našich zkušeností je předprojektová fáze tou nejdůležitější z celé investiční akce. Rozhoduje o tom, zda výsledek opravdu přispěje ke zlepšení prostředí a za jakou cenu. Každému projektu by měla předcházet vize přetavená do komplexního zadání, které obsahuje vyhodnocení potřeb, hodnot a potenciálů a reprezentuje sdílený názor všech aktérů. Toho docílíme pečlivou analýzou místa a vytvořením prostoru pro komunikaci napříč aktéry včetně obyvatel a budoucích uživatelů místa, kterých se záměr dotýká.

Participace veřejnosti v průběhu projektu

V každé fázi projektu se může do plánování zapojit veřejnost. Placemakers cz umí připravit proces participace tak, aby byl smysluplný pro všechny zůčastněné strany. Nabízíme pomoc jak s nastavením procesu, tak se samotnou komunikací s občany. Nebojíme se krizových situací a umíme je řešit.  Důležitou rovinou je pro nás také společenská hodnota každého plánování. Lidé se v diskuzi učí komunikovat – konstruktivně hájit své názory, chápat a respektovat zkušenosti a postoje ostatních,  což v konečném důsledku přispívá k rozvoji komunity a demokratických dovedností společnosti. Jak jinak naplánovat ideální místo, než s jeho budoucími uživateli?

Organizace architektonických soutěží 

Architektonická soutěž (případně soutěžní dialog) je nejefektivnější nástroj, jak prvotní vizi a zadání proměnit v úspěšnou a kvalitní realizaci. Proces přizpůsobíme potřebám a možnostem zadavatele i charakteru zadání. Nastavíme všechny fáze procesu. Zapojíme renomované architekty do poroty soutěže a co se týče právních náležitostí (regulérnost, JŘBÚ, návrh smlouvy o dílo apod.), spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi.  

Akční výzkum, inovace a vzdělávání

Participativní plánování nemá v našich končinách dlouhou tradici, proto se i my v rámci našich projektů a souvisejících činností neustále učíme a vytváříme nové postupy a metody. Naším dlouhodobým cílem je také společenská osvěta a hledání ideálního modelu společného plánování měst a míst. Zároveň se zabýváme existujícími i nově objevenými fenomény urbánního prostředí a naše zkušenosti a poznatky se snažíme postupně sumarizovat, publikovat a předávat dál.

 

 

Příklady situací

Mate veřejný prostor, který nefunguje?

Náměstí, hlavní obchodní třída, park, hřiště, nebo třeba nábřeží. Zanalyzujeme, proč nefunguje, a navrhneme strategii, která mu vdechne nový život. Zeptáme se místních obyvatel a návštěvníků, co se jim na daném místě líbí a co by chtěli zlepšit. Zapojíme do obnovy místa úředníky, místní obchodníky, podnikatele, kulturní činitele a neziskovky. Provedeme vás veřejnou debatou o budoucnosti místa a sepíšeme podrobný plán revitalizace a oživení místa, krok za krokem, rok za rokem a korunu za korunou tak, abyste do několika málo let viděli hmatatelnou změnu veřejného života ve Vašem městě. 

 

Nemůžete se dohodnout s developery nebo s investory?

Máte ve městě silné developery nebo velké zaměstnavatele a nevíte si s nimi rady? Chtěli byste, aby se silní investoři smysluplně podíleli na nákladech provozu města? Aby investovali do veřejného prostoru, vzdělávání, veřejných či sociálních služeb? Společně zanalyzujeme potřeby města i možnosti investora a pokusíme se vytvořit podmínky přijatelné jak pro město, tak pro investora. Pomůžeme vám s vyjednáváním.

 

Chybí vám vize? Nevíte, kam se vydat?

Spravovat a provozovat město je práce na plný úvazek. Ani šikovný starosta občas nemá čas se pro všechny akutní problémy věnovat dlouhodobým vizím a plánům. Zajistíme pro vás proces tvorby strategických dokumentů na míru tak, aby byly výsledkem společné vize všech obyvatel. Zapojíme všechny relevantní aktéry od úředníků přes developery až po znevýhodněné komunity a společně s vámi najdeme priority rozvoje vaší obce na desetiletí dopředu. Na konci plánovacího procesu budete mít plán konkrétních projektů, které můžete jeden po druhém realizovat. 

 

Nemůžete se dohodnout s obyvateli?

Potýkáte se s nedůvěrou obyvatel, která třeba vznikla za předchozího vedení radnice? Hází vám občané vidle i do smysluplných projektů, za které by jinde politikům děkovali? I v tom vám dokážeme pomoci. Obyvatele a lokální aktivisty vyslechneme a pokusíme se pochopit křivdy z minulosti i současné obavy. Transparentně zapojíme obyvatele do tvorby městských dokumentů a budeme moderovat debatu s městem či developery nad konkrétními projekty. Pomocí participativního plánování a transparentní komunikace znovu nastavíme ve vašem městě normální debatu. Nastolíme atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce.

 

Chcete změnu ve městě ale nemáte dostatek prostředků?

Ne všechna města jsou na tom finančně dobře, ale peníze naštěstí tolik nerozhodují. Důležitější než hromada peněz je umět finance vhodně investovat. Naplánujeme pro vás tzv. „akupunkturní zásahy“ – drobné změny, které výrazně změní užívání veřejných prostranství, parků či náměstí a pomohou výrazně oživit vaše město. Pomůžeme vám přenastavit správu a údržbu tak, abyste neutápěli peníze tam, kde to není potřeba a naopak nasměrovali investice do projektů, které vám přinesou maximum užitku. Zapojíme do oživení města místní podnikatele, prozkoumáme dostupné dotace a EU fondy. Pomůžeme vám šetřit a najít dodatečné zdroje a příjmy.

 

Vlastníte chátrající prázdnou nemovitost?

Města mají v majetku prázdné nebo málo využité budovy. Mladé rodiny přitom odchází do jiných měst často proto, že jim chybí místo, kde trávit čas a potkávat se. Podnikatelé zase zakládají svůj byznys tam, kde jsou pro to vhodné podmínky. Prozkoumáme potenciál nevyužitých budov a prázdných pozemků a zároveň uděláme průzkum potřeb místních obyvatel. Navrhneme plán využití nebo dočasnou náplň vašich prázdných budov včetně financování.  

bottom of page