top of page

Máte veřejný prostor, který nefunguje?

Vlastníte prázdnou nemovitost a nevíte co s ní?

Hledáte cestu, jak se domluvit s místními obyvateli či soukromými investory?

Chcete změnu ve městě, ale nemáte dostatek prostředků?

Chybí vám vize?

Pak jsme tu pro vás. Nabízíme podporu v oblasti plánování měst, obcí a veřejného prostoru. 

 

Konzultace a metodická podpora projektů. Podpoříme vás ve všech fázích a stupních projektů, strategií a politik týkajících se urbanismu a veřejného prostoru. Náš multioborový tým spolupracuje s dalšími odborníky a umí hledat odpovědi na širokou škálu témat, se kterými se současná města a jejich obyvatelé potýkají. 

Zpracování strategií, územních a koncepčních studií. Na počátku může být snaha o vylepšení místa nebo potřeba efektivně investovat. Kvalitní urbánní strategie poskytne návod, co, kdy, jak a proč rozvíjet i podklad pro koordinaci s dalšími aktéry a investory. Smysluplný zásobník dílčích projektů a opatření usnadní čerpání dotací. Ať už jde o celou obec, městskou čtvrť, park nebo ulici. 

Příprava zadání projektu.  Předprojektová fáze je tou nejdůležitější z celé investiční akce. Rozhoduje o tom, zda výsledek opravdu přispěje ke zlepšení prostředí, a za jakou cenu. Každému projektu by měla předcházet vize formulovaná do komplexního zadání, které obsahuje vyhodnocení potřeb a potenciálů a reprezentuje sdílený názor všech aktérů. Toho docílíme pečlivou analýzou místa a vytvořením prostoru pro komunikaci napříč aktéry včetně budoucích uživatelů místa, kterých se záměr dotýká. 

Participace veřejnosti a zapojování aktérů. V každé fázi projektu se do plánování může zapojit veřejnost. Nastavíme proces participace smysluplný pro všechny zúčastněné strany. Nabízíme pomoc jak s přípravou, tak se samotnou komunikací s občany a stakeholdery. Nebojíme se krizových situací a umíme je řešit. 

Organizace architektonických soutěží a výběrových řízení. Architektonická soutěž je efektivním nástrojem, jak prvotní vizi a zadání proměnit v úspěšnou a kvalitní realizaci. Zorganizujeme všechny fáze soutěže a proces přizpůsobíme potřebám a možnostem zadavatele i charakteru záměru. Zajistíme zapojení zkušených architektů a odborníků do poroty soutěže. Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi a ČKA. 

 

Programová koncepce a aktivace nevyužitých prostorů. Města často vlastní prázdné nebo málo využité objekty. Prověříme jejich potenciál a zároveň provedeme průzkum potřeb místních obyvatel. Navrhneme scénář využití nebo dočasnou programovou náplň prázdných budov a pozemků včetně ekonomické rozvahy a návrhu nezbytných oprav. Aktivace však nemusí mít jen fyzickou podobu, může jít o happening, výstavu nebo festival. 

Inovace, vzdělávání a publikování. V rámci našich projektů a souvisejících činností se neustále učíme a v praxi ověřujeme nové postupy a metody. Dlouhodobým cílem je pro nás také společenská osvěta a hledání ideálního modelu společného plánování měst a míst. Naše zkušenosti a poznatky se snažíme postupně vyhodnocovat, sumarizovat a předávat dál formou přednášek, školení či publikací. 

bottom of page