placemakers.cz

Náš přístup k tvorbě prostředí se opírá o filosofii placemaking. Placemaking je způsob, jak do plánování měst a míst zahrnout širší kontext, multioborový přístup a spolupráci. Placemaking je proces ohleduplný k prostředí a citlivý k lidem a jejich potřebám. Každé místo totiž nabývá významu podle toho, jak jej vnímají lidé, kteří jej znají a užívají. Placemaking je demokratický a inkluzivní plánovací proces. Podílejí-li se lidé společně na tvorbě významu místa, mohou se určitou měrou podílet i na jeho tvorbě.

kontakt: Milan Brlík, 776 061 261, milan.brlik@gmail.com
Fotka sídla placemakers web ve výstavbě